• :
  • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hà Tĩnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới về chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Dự kiến trong quý I/2024, Hà Tĩnh sẽ hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế để đảm bảo thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Hiệu quả từ mô hình thí điểm “3 trong 1”

Từ giữa năm 2020, Hà Tĩnh tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện tại các địa phương: Nghi Xuân, Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, Vũ Quang và TX Hồng Lĩnh. Từ đó, trung tâm y tế 3 chức năng trực thuộc UBND huyện quản lý về mặt tổ chức, nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất được thành lập trên cơ sở sáp nhập: bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự phòng và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện.

Hà Tĩnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới về chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Mô hình trung tâm y tế 3 chức năng tạo sự thống nhất trong quản lý, phục vụ tốt hơn cho người bệnh.

Sau một thời gian triển khai thí điểm, mô hình đang mang lại nhiều ưu điểm và nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Bác sỹ Nguyễn Thế Phiệt - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết: “Sau gần 4 năm triển khai, hiệu quả rõ nét là thống nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy từ trung tâm đến hệ thống trạm y tế. Do chỉ có một đầu mối quản lý, chỉ đạo nên tạo được sự thống nhất chung trong tất cả các hoạt động giữa bộ phận điều trị, bộ phận dự phòng và trạm y tế. Công tác luân chuyển, điều động bố trí nhân lực làm việc giữa các bộ phận và việc điều động viên chức ở trạm y tế đến trung tâm y tế học tập, công tác để nâng cao trình độ chuyên môn cũng rất dễ dàng, qua đó tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng chuyên môn tại hệ thống y tế cơ sở”.

Hà Tĩnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới về chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà được huyện hỗ trợ nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của các đơn vị thực hiện thí điểm sắp xếp, do trung tâm trực thuộc UBND huyện quản lý nên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của địa phương về cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch; được chăm lo về chính sách thu hút nhân lực, hỗ trợ về đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người lao động.

Ngoài ra, việc phối hợp thực hiện công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh quyết toán nguồn thu từ việc khám, chữa bệnh tại các trạm y tế cấp xã thuộc trung tâm y tế cấp huyện thực hiện 3 chức năng có nhiều thuận lợi hơn do có cùng một đơn vị chủ quản.

Tiếp tục triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế

Trên cơ sở những ưu điểm và hiệu quả to lớn của mô hình thí điểm trung tâm y tế 3 chức năng, ngày 29/8/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình số 198-Ttr/BCSĐ gửi BTV Tỉnh ủy về việc xin ý kiến đối với Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện.

Theo đó, đề xuất thực hiện sáp nhập 5 bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế hiện nay và 5 trung tâm y tế trực thuộc UBND cấp huyện tại các địa phương: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Khê và TP Hà Tĩnh để thành lập trung tâm y tế trực thuộc UBND cấp huyện quản lý, thực hiện 3 chức năng khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đề xuất xây dựng Đề án đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thành Bệnh viện khu vực Nam Hà Tĩnh - là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; giữ nguyên Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh trực thuộc UBND thị xã Kỳ Anh, thực hiện 2 chức năng về y tế dự phòng và dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện sáp nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn - là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới về chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp y tế công lập sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 26/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 98-KL/TU với nội dung thống nhất với đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Đồng thời đề nghị, đối với việc thực hiện Đề án đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thành Bệnh viện khu vực Nam Hà Tĩnh, cần chủ động huy động các nguồn kinh phí để hoàn thành sớm, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của khu vực phía Nam tỉnh, nhất là KKT Vũng Áng. Chỉ đạo rà soát, kiện toàn cơ cấu, tổ chức bên trong của 9 đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định pháp luật hiện hành và Đề án tổng thể về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. Thực hiện rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong tại các trung tâm y tế đảm bảo quy định.

Kịp thời có các cơ chế, chính sách huy động nguồn xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính cho các trung tâm y tế tại các địa phương miền núi như: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn. Thực hiện việc sắp xếp đi đôi với phân phối nguồn lực, tinh giản biên chế, tăng cường y tế tuyến xã đảm bảo phù hợp. Xây dựng quy định về tăng cường quản lý, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và cân đối nguồn nhân lực ngành y trong toàn tỉnh. Kịp thời có các cơ chế chính sách để các trung tâm y tế tuyến huyện tăng dần mức tự chủ tài chính.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và tổ chức biên chế (Sở Nội vụ) cho biết: "Sau khi có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 2/11/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản 6115/UBND-NC2 để triển khai nội dung kết luận. Văn bản đã giao cụ thể các nội dung, nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan: Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Sau một thời gian triển khai, hiện nay, các đơn vị tham mưu đã trình UBND tỉnh quyết định kiện toàn toàn bộ máy. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt thì việc sắp xếp sẽ hoàn tất".

Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, trong đó, đưa Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh trở thành Bệnh viện khu vực phía Nam Hà Tĩnh và thành lập các trung tâm y tế tuyến huyện 3 chức năng là hướng đi tất yếu, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mặt khác, việc hình thành trung tâm y tế cấp huyện 3 chức năng sẽ đảm bảo việc quản lý về lĩnh vực y tế tuyến cơ sở được đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ cấp huyện đến cấp xã; việc triển khai Đề án đầu tư phát triển Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thành Bệnh viện khu vực Nam Hà Tĩnh sẽ nâng tầm về chất, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ở vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Bác sỹ Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế.


Nguồn: Báo Hà Tĩnh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.601
Tháng 06 : 101.197
Năm 2024 : 1.031.362
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.829.876