• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
 • Chương trình công tác tháng 7/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 6/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 5/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 4/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 120 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 3/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 02/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 01/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 12/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 10/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 09/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 111 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 08/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.985
Tháng 07 : 13.077
Năm 2020 : 676.081
Năm trước : 325.860
Tổng số : 1.001.941