• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
 • Chương trình công tác tháng 4/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 3/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 02/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 01/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 12/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 127 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 10/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 09/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 08/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 07/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 06/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 05/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Tháng 04 : 27.320
Năm 2020 : 427.604
Năm trước : 325.860
Tổng số : 753.464