• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
 • Chương trình công tác tháng 12/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 10/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 09/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 08/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 07/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 06/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 05/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 04/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 03/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 02/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 01/2019 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.229
Tháng 12 : 53.347
Năm 2019 : 234.385
Năm trước : 0
Tổng số : 234.385