• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 03/2022 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 02/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 01/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 12/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 10/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 136 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh .
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 163 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 176 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.186
Tháng 07 : 3.186
Năm 2022 : 964.990
Năm trước : 3.036.687
Tổng số : 5.443.823