• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 02 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 196 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 214 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.747
Tháng 09 : 177.897
Năm 2023 : 1.634.589
Năm trước : 1.993.193
Tổng số : 8.106.615