• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 191 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 03/2022 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 02/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 01/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 12/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Tháng 11 : 86.457
Năm 2022 : 1.892.902
Năm trước : 3.036.687
Tổng số : 6.371.735