Lãnh đạo Sở gồm: 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc

* Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Minh Đức

SĐT: 0913294367

Thư điện tử: nguyenminhduc.syt@hatinh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

               Trực tiếp chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Ngành; phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra; cải cách hành chính; quy chế dân chủ cơ sở; phòng chống tham nhũng; công nghệ thông tin.

Trưởng ban quân dân y kết hợp; Trưởng ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phó Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Trưng ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh. Trưng ban biên tập bản tin sức khỏe Hà Tĩnh. Phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng khoa học, Hội đồng lương của Ngành. Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các đoàn công tác khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo trực tiếp Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

* 3 Phó Giám đốc Sở:

1. Ông Đường Công Lự

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Y tế dự phòng; An toàn vệ sinh thực phẩm;  chỉ đạo y tế trạm y tế xã, xây dng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh.

Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng. Chủ trì các dự án, đề án về Y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; quản lý công tác môi trường y tế. Trưng ban chỉ đạo nước sạch vệ sinh môi trường.

Phụ trách cơ quan Sở Y tế; được Giám đốc ủy quyền là chủ tài khoản cơ quan Sở Y tế.

Giám đốc dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ giai đoạn 2018 - 2020”; dự án “An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tỉnh Hà Tĩnh”.

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính cơ quan Sở Y tế, theo dõi và chỉ đạo công tác quân sự của Sở Y tế, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư pháp.

Trưởng Ban quản lý Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá

Tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các đoàn công tác khác do Giám đốc Sở quyết định  hoặc theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phong trào, công tác y tế các địa phương: Huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân và Thị xã Hồng Lĩnh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

2. Ông Lê Chánh Thành

SĐT: 0919783255

Thư điện tử: thanhlc.syt@hatinh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác khám, chữa bệnh  lĩnh vực Y học hiện đại; lĩnh vực Y dược học cổ truyền, Phục hồi chức năng; Bảo hiểm Y tế; quản lý chất lượng bệnh viện; Đề án 1816, chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học Y học hiện đại; lĩnh vực Y dược học cổ truyền và chính sách Quốc gia về  Y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh, lĩnh vực Phục hồi chức năng; công tác đào tạo liên tục, công tác điều dưỡng.

Quản lý hành nghề y tế tư nhân. Được ủy quyền cấp phép hành nghề y tế tư nhân thuộc lĩnh vực y học hiện đại, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng.

Tham gia Ban chấp hành Hội đông y tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025;

Chủ tịch Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ đạo các Hội: Điều dưỡng, Hội Đông Y, Hội Thầy thuốc trẻ. Tham gia Ban chấp hành tổng hội y học.

 Tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các đoàn công tác khác do Giám đốc Sở quyết định  hoặc theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phong trào, công tác y tế các huyện, Thành phố: TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hương Sơn và huyện Kỳ Anh. Trực tiếp chỉ đạo các bệnh viện: Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng; Tâm thần, Mắt, Phổi  và Trung tâm Pháp y & Giám định Y khoa Hà Tĩnh.

3. Ông Bùi Quốc Hùng

SĐT: 0983108767

Thư điện tử: buiquochung.syt@hatinh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Lĩnh vực dược, vật tư, hoá chất, thiết bị y tế; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh;

Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực dược, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Chủ trì các dự án, đề án về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh. Chủ trì chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các lĩnh vực công tác về Dược, mỹ phẩm.

Quản lý hành nghề dược. Được ủy quyền cấp phép hành nghề tư nhân thuộc lĩnh vực Dược.

Theo dõi khối doanh nghiệp thuộc quản lý nhà nước của Ngành.

Phụ trách Công đoàn ngành Y tế.

Tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các đoàn công tác khác do Giám đốc Sở quyết định  hoặc theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo dõi, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo các Hội: Hội Dược học, Hội kế hoạch hóa gia đình.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phong trào, công tác y tế các huyện: Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang và thị xã Kỳ Anh; các đơn vị: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh;  Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh.