Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Chức năng nhiệm vụ

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

http://cdc.hatinh.gov.vn/vi/chuc-nang-nhiem-vu 

2

Bệnh viện Mắt

http://soyte.hatinh.gov.vn/trung-tam-mat?page=chuc_nang_nhiem_vu

3

Chi cục dân số - khhgd

http://soyte.hatinh.gov.vn/chi-cuc-dskhhgd?page=chuc_nang_nhiem_vu

4

Chi cục  ATVSTP

http://attp.hatinh.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

5

Bệnh viện Tâm thần

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-tam-than?page=chuc_nang_nhiem_vu

6

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa

 

7

TT kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

 

8

BVĐK Tỉnh

http://bvdkht.vn/about/view/Gioi-thieu-chung/

9

BV Y học cổ truyền

 

10

BV Phổi

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-lao-phoi?page=chuc_nang_nhiem_vu

11

BV Phục hồi chức năng

http://bvphcnhatinh.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chuc-nang-nhiem-vu

12

BVĐK Hương Khê

 

13

BVĐK Đức Thọ

http://benhvienductho.vn/about/CHUC-NANG-NHIEM-VU.html 

14

BVĐK Lộc Hà

 

15

BVĐK Thành phố  

http://bvdktphatinh.org.vn/gioi-thieu-p1c10075l0.aspx 

16

BVĐK Cẩm Xuyên

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dk-cam-xuyen?page=chuc_nang_nhiem_vu

17

BVĐK Kỳ Anh

https://bvthixakyanh.com/chuc-nang-nhiem-vu/