Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Chức năng nhiệm vụ (link đến trang web của các đơn vị)

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

http://cdc.hatinh.gov.vn/vi/chuc-nang-nhiem-vu

2

Bệnh viện Mắt

http://soyte.hatinh.gov.vn/trung-tam-mat?page=chuc_nang_nhiem_vu

3

Chi cục Dân số - KHHGĐ

http://soyte.hatinh.gov.vn/chi-cuc-dskhhgd?page=chuc_nang_nhiem_vu

4

Chi cục An toàn VSTP

http://attp.hatinh.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

5

Bệnh viện Tâm thần

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-tam-than?page=chuc_nang_nhiem_vu

6

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa

 

7

TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

 

8

BVĐK Tỉnh

http://bvdkht.vn/about/view/Gioi-thieu-chung/

9

BV Y học Cổ truyền

 

10

BV Phổi

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-lao-phoi?page=chuc_nang_nhiem_vu

11

BV Phục hồi chức năng

http://bvphcnhatinh.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chuc-nang-nhiem-vu

12

BVĐK Vũ Quang

http://benhvienvuquang.vn/chuc-nang-nhiem-vu

13

BVĐK Hương Sơn

http://benhvienhuongson.vn/index.php/gioi-thieu-chung/chuc-nang-nhiem-vu/

14

BVĐK Hương Khê

 

15

BVĐK Khu vực Cầu Treo

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dkkv-cau-treo?page=chuc_nang_nhiem_vu

16

BVĐK Đức Thọ

 

17

BVĐK Hồng Lĩnh

http://benhvienhonglinh.vn/chuc-nang-nhiem-vu

18

BVĐK Nghi Xuân

 

19

BVĐK Can Lộc

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dk-can-loc?page=chuc_nang_nhiem_vu

20

BVĐK Thạch Hà

 

21

BVĐK Lộc Hà

 

22

BVĐK Thành phố

 

23

BVĐK Cẩm Xuyên

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dk-cam-xuyen?page=chuc_nang_nhiem_vu

24

BVĐK thị xã Kỳ Anh

https://bvthixakyanh.com/chuc-nang-nhiem-vu/