Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
08:00 Dự họp HĐND tỉnh ( Từ ngày 08 đến 10/7/2020)
BS Lê Ngọc Châu- Giám đốc Hội trường tầng 1, UBND tỉnh
Thứ 4, ngày 08/07/2020
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần