Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:50 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
BS Lê Ngọc Châu - Giám đốc Trung tâm Công báo - Tin học , UBND tỉnh
Thứ 6, ngày 10/04/2020
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần