Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:15 Tham dự Hội nghị khoa học ngành Y tế Hà Tĩnh lần thứ VI chào mừng Đại hội thành lập Hội Y học Hà Tĩnh và Chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi cơ sở tế xanh - sach - đẹp lần thứ II, Hội thi thiết kế Poster cải tiến chất lượng dịch vụ y tế năm 2024
Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; Ban Thường vụ Công đoàn Ngành; Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn Sở; Ban Giám khảo Cuộc thi, Hội thi. Hội trường tầng 2, Khách sạn Sailing Tower
08:30 Dự Hội nghị trực tuyến về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
BS Lê Chánh Thành- PGĐ Phòng họp trực tuyến, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
09:30 Họp nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công Dự án
BS Đường Công Lự - PGĐ Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.
Thứ 5, ngày 20/06/2024
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần