Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:30 Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Bs Lê Ngọc Châu- Giám đốc Hội trường bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Thứ 4, ngày 11/12/2019
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
08:00 - Hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Lịch trong tuần