Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:00 Chào cờ, họp cơ quan
BGĐ Sở và toàn thể CB, CC Hội trường tầng 2, Sở Y tế
07:30 Dự Hội nghị sơ kết phong trào CNVC-LĐ 6 tháng đầu năm 2022
BS Đường Công Lự - PGĐ Thị trấn Thiên Cầm- huyện Cẩm Xuyên
08:30 Làm việc với BVĐK huyện Đức Thọ
BS Nguyễn Tuấn- Q Giám đốc, BS Hào PP TCCB BVĐK huyện Đức Thọ
14:30 Họp UBND tỉnh
BS Nguyễn Tuấn- Q Giám đốc Hội trường tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ 6, ngày 01/07/2022
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần