Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
08:00 Dự làm việc với UBND huyện Lộc Hà
BS Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Phòng họp UBND huyện Lộc Hà
08:00 Kiểm tra chất lượng Bệnh viện ĐK tỉnh ( cả ngày 29, 30/3)
BS Thành PGĐ và các thành viên đoàn Bệnh viện ĐK tỉnh
14:00 Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
BS Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Thứ 4, ngày 29/03/2023
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần