• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
 • QĐ 2075/QĐ-SYT ngày 29/11/2019 vv cấp CCHND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 2074/QĐ-SYT ngày 28/11/2019 vv cấp Giấy Chứng nhận ĐĐKKDD
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 1982/QĐ-SYT ngày 19/11/2019 vv cấp CCHND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 1979/QĐ-SYT ngày 13/11/2019 vv cấp giấy chứng nhận ĐĐKKDD
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 1965/QĐ-SYT ngày 06/11/2019 vv cấp giấy chứng nhận ĐĐKKDD
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 1963/QĐ-SYT ngày 06/11/2019 vv cấp chứng chỉ hành nghề dược
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định 1963/QĐ-SYT ngày 06/11/2019 vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp giấy ĐĐKKDD cơ sở bán lẻ thuốc đến ngày 01.11.2019
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 1748/QĐ-SYT ngày 18/9/2019 vv cấp giấy chứng nhận ĐĐKKDD
  | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.860
Tháng 12 : 35.513
Năm 2019 : 216.551
Năm trước : 0
Tổng số : 216.551