• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
 • QĐ số 483/QĐ-SYT ngày 23/3/2020 vv cấp CCHND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 406/QĐ-SYT ngày 16/3/2020 vv cấp Chứng chỉ HND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 405/QĐ-SYT ngày 13/3/2020 vv huỷ Chứng chỉ HND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 400/QĐ-SYT ngày 10/3/2020 vv cấp Chứng chỉ HND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 403/QĐ-SYT ngày 13/3/2020 vv cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKDD
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 398/QĐ-SYT ngày 09/3/2020 vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 365/QĐ-SYT ngày 04/3/2020 vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 363/QĐ-SYT ngày 02/3/2020 vv cấp Chứng chỉ hành nghề dược.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 278/QĐ-SYT ngày 25/02/2020 vv cấp CC HND
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 7 lượt tải | 0 file đính kèm
 • QĐ số 257/QĐ-SYT ngày 19/02/2020 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.058
Tháng 04 : 10.161
Năm 2020 : 410.445
Năm trước : 325.860
Tổng số : 736.305