• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Danh sách cấp giấy đủ điều kiện cho cơ sở bán lẻ từ năm 2013 đến 09.5.2022
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn) đến 27.10.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ) từ năm 2013 đến 23.11.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn) đến 08.6.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ) đến 08.6.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn thuốc từ năm 2013 đến 16.01.2020
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 249 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp giấy ĐĐKKDD cơ sở bán lẻ thuốc đến ngày 26.12.2019
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 485 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ số 1504/QĐ-SYT ngày 21/8/2019 vv cấp giấy chứng nhận ĐĐKKDD
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QĐ 1185/QĐ-SYT ngày 02/7/2019 vv cấp giấy chứng nhận ĐĐKKDD
  | 249 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.156
Tháng 07 : 3.156
Năm 2022 : 964.960
Năm trước : 3.036.687
Tổng số : 5.443.793