• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn thuốc) đến 30/6/2023
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ thuốc) đến 30/6/2023
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp ĐKKDD (cơ sở bán lẻ) năm 2013 đến 20.3.2023
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở bán buôn thuốc đủ điều kiện kinh doanh dược (Từ năm 2014 đến 11.10.2022)
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc đủ điều kiện kinh doanh dược (Từ năm 2013 đến 11.10.2022)
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp giấy đủ điều kiện cho cơ sở bán lẻ từ năm 2013 đến 09.5.2022
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn) đến 27.10.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 357 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ) từ năm 2013 đến 23.11.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 289 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn) đến 08.6.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 345 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ) đến 08.6.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn thuốc từ năm 2013 đến 16.01.2020
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 411 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.503
Tháng 10 : 9.882
Năm 2023 : 1.696.107
Năm trước : 1.993.193
Tổng số : 8.168.133