• :
 • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
 • Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đến 25.4.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
  Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đến 25.4.2024
 • Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đến 21.02.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
  Danh sách thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đến 21.02.2024
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn thuốc) đến 01.01.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 104 lượt tải | 1 file đính kèm
  Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn thuốc) đến 01.01.2024
 • Danh sách cấp ĐĐKKDD (cơ sở bán lẻ thuốc) đến 01.01.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
  Danh sách cấp ĐĐKKDD (cơ sở bán lẻ thuốc) đến 01.01.2024
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn thuốc) đến 30/6/2023
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 354 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ thuốc) đến 30/6/2023
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp ĐKKDD (cơ sở bán lẻ) năm 2013 đến 20.3.2023
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 385 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở bán buôn thuốc đủ điều kiện kinh doanh dược (Từ năm 2014 đến 11.10.2022)
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 437 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở bán lẻ thuốc đủ điều kiện kinh doanh dược (Từ năm 2013 đến 11.10.2022)
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 375 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cấp giấy đủ điều kiện cho cơ sở bán lẻ từ năm 2013 đến 09.5.2022
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 439 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán buôn) đến 27.10.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 473 lượt tải | 1 file đính kèm
 • danh sách cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược (cơ sở bán lẻ) từ năm 2013 đến 23.11.2021
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 394 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 459
Tháng 05 : 184.937
Năm 2024 : 904.236
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.702.750