• :
 • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
 • Danh sách người được cấp thẻ Người giới thiệu thuốc tính đến ngày 17/6/2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 0 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 06.6.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 13 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 24.4.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 66 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 24.4.2024)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 10.4.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 57 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 10.4.2024)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 9.4.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 65 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 9.4.2024)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 12.3.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 52 lượt tải | 3 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 12.3.2024)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 26.02.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 76 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 26.02.2024)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 05.02.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 104 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 02.02.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 85 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 02.02.2024)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 09.01.2024)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 78 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 15.12.2023)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 139 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 15.12.2023)
 • Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 13.12.2023)
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 92 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Người giới thiệu thuốc được công bố (tính đến 13.12.2023)
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.761
Tháng 06 : 109.720
Năm 2024 : 1.039.885
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.838.399