• :
 • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 02/5/2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 144 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 23.4.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 91 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 23.4.2024
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 17.4.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 79 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 17.4.2024
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 26.3.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 106 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 26.3.2024
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 18.3.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 66 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 18.3.2024
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 10.01.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 128 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 09.01.2024
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 89 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 09.01.2024
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 13.12.2023
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 115 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 13.12.2023
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 01.12.2023
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 142 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 01.12.2023
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 3011.2023
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 109 lượt tải | 3 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 3011.2023
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 28.11.2023
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 137 lượt tải | 2 file đính kèm
  Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 28.11.2023
 • Danh sách Công bố Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 23.11.2023
  | Phòng Nghiệp vụ Dược | 99 lượt tải | 2 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.445
Tháng 06 : 94.645
Năm 2024 : 1.024.810
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.823.324