• :
  • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

14 vi phạm liên quan phòng chống Covid-19 và mức phạt

1.Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền:

Mức phạt: Phạt tiền từ 1triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân (từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức). Quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

2. Hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19:

- Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch: Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân (từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức). Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật". Quy định tại Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

- Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19: Mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân (từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật". Quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐCP

*Xử lý hình sự trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid19 có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.  

3. Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19: Mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. Quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

4. Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19:  Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

5. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19: Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

*Xử lý hình sự trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

6. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19: Mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế" quy định tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

*Xử lý hình sự trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt 1 đến 3 triệu đồng, theo Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

 

7. Hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết: Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

8. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh Covid-19: Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân (từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tố chức). Quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

9. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân (từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tố chức). Quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

*Xử lý hình sự trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015.

10. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khấn cấp dịch bệnh Covid-19: Mức phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với cá nhân (từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tổ chức).Quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

11. Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng: Phạt từ 500 trăm đồng đến 1 triệu đồng; trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân (đối với tổ chức vi phạm bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân).  Quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐCP.

12. Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Danh mục bình ốn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân (từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết, trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước".Quy định tại Khoản 3 và 7 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

13. Hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép:  Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân (từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức). Người nước ngoài có hành vi VPHC, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể còn bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định tại Điểm a Khoản 5 và Khoản 9 Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

*Xử lý hình sự hành vi liên quan đến quy định về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 347 và 348 Bộ luật Hình sự 2015.

14. Hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Hành vi cản trở, xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân (từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức). Quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

- Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân (từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đổi với tổ chức). Quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

                                                                         Khánh Chi (Tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 730
Tháng 05 : 199.313
Năm 2024 : 918.612
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.717.126