QUY ĐỊNH
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

--------------------------------------------------------

     Sở Y tế Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

     1. Nội dung phản ánh, kiến nghị

     - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như:

     + Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC);

     + Tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật;

     + Sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm;

     + Không niêm yết công khai, minh bạch TTHC hoặc niêm yết, công khai không đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết TTHC;

     + TTHC được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung TTHC được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC...

     - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

     - Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

     2. Cách thức phản ánh, kiến nghị:

     - Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

     - Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

     - Số điện thoại: 0239.3737.888

     - Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi@hatinh.gov.vn.

     - Thời gian tiếp nhận: theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

--------------------------------------------------------

Phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh:

Địa chỉ: 02A Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 02939.737.888/ 739.888. Email: tthcctinh@hatinh.gov.vn

     Lưu ý:

     - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

     - Ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân , tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

     - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.