Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Chức năng nhiệm vụ

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

http://cdc.hatinh.gov.vn/vi/chuc-nang-nhiem-vu 

2

Bệnh viện Mắt HT

http://soyte.hatinh.gov.vn/trung-tam-mat?page=chuc_nang_nhiem_vu

3

Chi cục dân số - khhgd

http://soyte.hatinh.gov.vn/chi-cuc-dskhhgd?page=chuc_nang_nhiem_vu

4

Chi cục  ATVSTP

http://attp.hatinh.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

5

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-tam-than?page=chuc_nang_nhiem_vu

6

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa

1. Chức năng. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh; có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa và pháp y; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa và giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y - giám định y khoa.
2. Nhiệm vụ.
2.1. Về lĩnh vực giám định pháp y và cận lâm sàng:
a) Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh, bao gồm:
- Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;
- Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;
- Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền;
- Giám định và giám định lại trên hồ sơ;
- Các trường hợp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;
- Giám định pháp y theo yêu cầu theo quy định của pháp luật. b) Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật gồm:
- Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;
- Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.
c) Công tác Cận lâm sàng hỗ trợ công tác giám định pháp y và Y khoa gồm:
- Thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh (chụp Xquang, CT, siêu âm);
- Thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực thăm dò chức năng (đo chức năng hô hấp, đo thính lực, điện tim, điện não đồ, lưu huyế não…)
- Thực hiện các kỹ thuật thuộc lĩnh vực xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, nước tiểu, mô bệnh học, tế bào học Tets HbSag, HCV, Tets HIV, Tets đường huyết...).
2.2 Về lĩnh vực giám định y khoa gồm: a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
b) Thực hiện các hoạt động sau:
- Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạm lao động, khám giám định nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ tử tuất, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp;
- Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định);
- Tổ chức khám giám định xác định dạng tật, mức độ khuyết tật cho người khuyết tật;
- Tổ chức khám giám định cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người tham gia hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ;
- Tổ chức khám xác định bệnh, tật hiểm nghèo không mang tính di truyền để cặp vợ chồng sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh từ một đến hai con;
- Khám theo yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân.

7

TT kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

1. Xây dựng kế hoạch lấy mẫu và dự trù kinh phí để thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm được sản xuất, lưu thông, tồn trữ và sử dụng trên địa bàn tỉnh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm kể cả nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản, lưu thông. sử dụng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm gửi tới hoặc lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra và giám sát chất lượng.

3. Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp cơ sở đối với thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp Nhà nước đối với thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền. Hướng dẫn việc áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

5. Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở Y tế; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết những tranh chấp về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại địa phương; tham gia giải quyết các trường hợp khiếu nại về chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

6. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành kiểm nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương. Phối hợp với tổ chức và cá nhân trong việc nghiên cứu khoa học, khai thác các nguồn viện trợ theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học, đào tạo cán bộ, xây dựng và phát triển đơn vị.

7. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn về kiểm nghiệm và tham gia đào tạo cán bộ được ở địa phương.

8. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; quản lý tổ chức, công chức, viên chức, người lao động và tài sản được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế và cơ quan có thẩm quyền giao

8

BVĐK tỉnh

http://bvdkht.vn/about/view/Gioi-thieu-chung/

9

BV Y học cổ truyền HT

https://bvyhoccotruyenhatinh.vn/?x=21327/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu-cua-benh-vien-y-hoc-co-truyen-ha-tinh

10

BV Phổi HT

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-lao-phoi?page=chuc_nang_nhiem_vu

11

BV Phục hồi chức năng HT

http://bvphcnhatinh.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chuc-nang-nhiem-vu

12

BVĐK thị xã Kỳ Anh

https://bvthixakyanh.com/chuc-nang-nhiem-vu/