• :
 • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
 • CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2024 CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024 CỦA SỞ Y TẾ
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 3 năm 2024 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2024
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024 CỦA SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 132 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 153 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 214 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 221 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 259 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.624
Tháng 06 : 94.824
Năm 2024 : 1.024.989
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.823.503