• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 88 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 120 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 136 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 02 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 233 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 239 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.811
Tháng 12 : 1.811
Năm 2023 : 2.148.425
Năm trước : 1.993.193
Tổng số : 8.620.451