• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 02 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƢƠNG TRÌNH Công tác tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 87 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 03/2022 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 221 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.028
Tháng 03 : 139.589
Năm 2023 : 295.293
Năm trước : 1.993.193
Tổng số : 6.767.319