• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Chương trình công tác tháng 10/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh .
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 8/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 7/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 06/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 05/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 04/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 03/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 152 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 02/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 131 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 01/2021 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 175 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 12/2020 của Sở Y tế HT.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác tháng 11/2020 của Sở Y tế HT
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 174
Tháng 10 : 80.391
Năm 2021 : 2.325.980
Năm trước : 1.116.286
Tổng số : 3.768.126