Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
15:00 Họp thẩm định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Sở Tài chính Hà Tĩnh
Thứ 3, ngày 15/10/2019
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
07:00 - Hội trường số 2 ( tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
Lịch trong tuần