Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:30 BQL Dự án PC thuốc lá Trung ương làm việc với Sở Y tế
BS Lự PGĐ và các thành viên BQLDA thuốc lá tỉnh Hội trường tầng 2 Sở Y tế
10:00 Họp Ban chấp hành Đảng ủy tháng 9
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Hội trường tầng 2 Sở Y tế
14:00 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
Các thành viên Hội đồng Hội trường UBND tỉnh
15:30 Dự họp công bố Quyết định thanh tra
BS Tuấn Q GĐ, Đc Hà PP KHTC Thanh tra tỉnh
Thứ 5, ngày 29/09/2022
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần