Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
08:00 Dự làm việc với huyện Đức Thọ
BS Nguyễn Minh Đức - Giám đốc UBND huyện Đức Thọ
08:00 Kiểm tra chất lượng Bệnh viện ĐK tỉnh ( cả ngày)
BS Lê Chánh Thành PGĐ và các thành viên đoàn Bệnh viện ĐK tỉnh
Thứ 5, ngày 30/03/2023
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng
Lịch trong tuần