Lịch công tác sở y tế

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm
07:45 Giao ban đầu tuần
BGĐ, Trưởng, Phó các phòng chức năng Sở Hội trường tầng 2, Sở Y tế
08:30 Dự hội nghị nghe báo cáo chương trình Kỳ họp thứ 02 Quốc hội khoá XV; thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
BS Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Hội trường tầng 4, Văn phòng UBND tỉnh.
10:00 Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
Ban Giám đốc Sở Phòng họp Tầng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh.
14:00 Họp Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, năm 2021
BS Đường Công Lự - PGĐ Khách sạn Bình Minh
Thứ 2, ngày 18/10/2021
Sở y tế
Lịch tuần
Lịch tháng