• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 16.11.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 11.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng 11.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 10.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 10.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 10.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng 30.9.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 30.9.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 9.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 114 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách cơ sở thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đến 09.2022
  | Nghiệp vụ Y Sở Y tế | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 112
Tháng 11 : 86.547
Năm 2022 : 1.892.992
Năm trước : 3.036.687
Tổng số : 6.371.825