• :
 • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!
 • BC số 1987/BC-SYT ngày 16/06/2022 về Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 42 lượt tải | 3 file đính kèm
 • KH số 205/KH-SYT ngày 14/01/2022 về Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Y tế
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 102 lượt tải | 2 file đính kèm
 • KH số 183/KH-SYT ngày 13/01/2022 vv Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Y tế Hà Tĩnh năm 2022
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KH số 474/KH-SYT ngày 08/02/2022 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch số 3652/KH-SYT ngày 25/12/2020 vv Tuyên truyền cải cách hành chính Sở Y tế Hà Tĩnh năm 2021.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 197 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch số 433/KH-SYT ngày 28/02/2020 vv Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2020.
  | Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh | 393 lượt tải | 1 file đính kèm
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Tháng 11 : 86.522
Năm 2022 : 1.892.967
Năm trước : 3.036.687
Tổng số : 6.371.800