• :
  • :
CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - NĂNG ĐỘNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ !
|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Quy định mới về chi phí cách ly trong phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 5 ngày Tết Nguyên Đán.

Để triển khai, thực hiện ngay Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COIVD-19 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong 5 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ, kịp thời quy định tại các nghị quyết nêu trên của Chính phủ; trong đó một số nội dung thực hiện cụ thể như sau:

a) Về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế; chế độ phụ cấp chống dịch: Thời gian áp dụng các chế độ đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 kể từ ngày 08/02/2021 (các chế độ khác không được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật), trong đó:

Lãnh đạo Sở Y tế và CDC Hà Tĩnh giám sát công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Mitraco (thị xã Kỳ Anh)

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch: phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có tham quyền chọn là nơi cách ly tập trung) và tự chi trả các chi phí sau đây:

+ Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly.

+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

+ Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn, chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort công bố.

Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch:

+ Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort thì phải tự chi trả: chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn, chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort công bố.

+ Trường hợp được UBND tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí sau: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

- Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch:

+ Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn, chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort công bố.

+ Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung. Ngân sách nhà nước bảo đảm các khoản chi phí sau: Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ:

+ Các chi phí đối với trường hợp cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (không bao gồm trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort).

+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trong trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort.

+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt đối với các đối tượng bắt buộc phải cách ly y tế tập trung nhưng không có khả năng nộp tiền ăn, chi phí sinh hoạt và xét nghiệm SARS-CoV-2 (theo văn bản số 454/UBND-VX1 ngày 2l/01/2021 của UBND tỉnh).

b) Về hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 cho các đối tượng trong 5 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ: Được áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 10/02/2021 đến ngày 14/02/2021 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 03 tháng Giêng năm Tân Sửu).

c) Xử lý một số nội dung chuyển tiếp:

- Người Việt Nam ở trong nước đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ (ngày 08/02/2021) được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP, Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh cho đến khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung.

- Người nhập cảnh vào Việt Nam hoàn thành thời hạn cách ly y tế tập trung tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung trong thời gian từ ngày 24/8/2020 đến ngày Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng cơ sở cách ly tập trung chưa kịp thu hoặc thu không đủ mức phí cách ly y tế tập trung thì được quyết toán số đã chi tương ứng với số tiền chưa kịp thu hoặc thu không đủ từ dự toán chi ngân sách nhà nước phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước.

- Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ có hiệu lực, bị cách ly y tế tập trung từ sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì phải tự chi trả các chi phí xét nghiệm, ăn, ở, sinh hoạt theo quy định tại các điểm b, điểm c khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

2. Trước mắt, các đơn vị, địa phương chủ động bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước về phòng, chống dịch hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cấp để kịp thời thực hiện các chế độ theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Nhật Thắng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ y tế do ngành Y tế Hà Tĩnh cung cấp như thế nào?
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.290
Tháng 06 : 100.886
Năm 2024 : 1.031.051
Năm trước : 2.326.488
Tổng số : 9.829.565