• :
  • :
TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19!

Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023

Ngày Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
06/02/2023
14:00 Họp lấy ý kiến trong đấu thầu thuốc
Hội trường tầng 2 Sở Y tế BGĐ, Trưởng, Phó phòng Sở
Thứ Ba
07/02/2023
08:00 Tham dự Hội nghị giao ban liên ngành Sở Y tế - Bảo hiểm xã hội tỉnh
Hội trường số 2 - Văn phòng BHXH tỉnh Hà Tĩnh. BS Đức GĐ Sở, BS Thành PGĐ, NVY, KHTC, NVD, Thanh tra
Thứ Tư
08/02/2023
08:00 Họp Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường
BV YHCT Hà Tĩnh BS Đường Công Lự, PGĐ
08:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2022
Phòng họp Tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. BS Đức GĐ Sở, BS Toàn Chánh Thanh tra
14:30 Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2023
BV Tâm Thần BS Lê Chánh Thành - PGĐ
16:00 Dự họp UBND tỉnh
Phòng họp tầng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh BS Nguyễn Minh Đức- Giám đốc
Thứ Năm
09/02/2023
07:15 Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Phòng họp trực tuyến - Văn phòng UBND tỉnh. BS Lê Chánh Thành - PGĐ
14:00 Dự họp tại BVĐK tỉnh
BVĐK tỉnh BS Lê Chánh Thành - PGĐ
14:00 Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Hội trường Tầng 4, UBND tỉnh. BS Nguyễn Minh Đức- Giám đốc
14:00 Dự họp Ban vận động Quỹ cứu trợ cấp tỉnh
Hội trường tầng 2, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh BS Đường Công Lự, PGĐ