Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Dân số Phát triển

    • Đồng loạt triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1/2018
    • Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2018 tại Hà Tĩnh được triển khai từ ngày 15/3 đến 30/4/2018. Tính đến thời điểm này, chiến dịch đợt 1 đã đi vào giai đoạn cao điểm với việc triển khai đồng loạt tại 197 xã, phường, thị trấn ở 13 huyện, thành, thị.