Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2334/SYT-NVY 14/11/2017 Sở Y tế V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khỏa sát HLNB, NVYT năm 2017
2331/SYT-NVD 14/11/2017 Sở Y tế V/v nâng cấp chương trình phần mềm đáp ứng liên thông dữ liệu theo quyết định số 4210/QĐ-BYT
2320/SYT-NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
2322/SYT-NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
2319/SYT - NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
2318/SYT-NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm vi phạm
2317/SYT-NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
2316/SYT-NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm vi phạm
2315/SYT-NVD 13/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm vi phạm
2298/SYT-NVD 10/11/2017 Sở Y tế V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methyIprednisolon chứa thành phần tá dược Iactose
2297/SYT-NVD 10/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm vi phạm
2296/SYT-NVD 10/11/2017 Sở Y tế V/v kinh doanh thuốc dùng ngoài NaC10,9% O xy già, dung dịch Iod
2295/SYT-NVD 10/11/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
2228/KH-SYT 02/11/2017 Sở Y tế Kế hoạch Ứng dụng CNTT ngành Y tế Hà Tĩnh năm 2018
2148/HD-SYT 23/10/2017 Sở Y tế Hướng dẫn triển khai công tác Kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
2131/SYT-NVD 23/10/2017 Sở Y tế V/v rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt...
Số: 2006/SYT-NVD ngày 04/10/2017 của Sở Y tế về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn lượng 04/10/2017 Sở Y tế
Số 2005/SYT-NVD 04/10/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1935/SYT-NVY 27/09/2017 Sở Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em
1852/SYT-NVY 19/09/2017 Sở Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão số 10
1693/SYT-NVD 25/08/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm vi phạm
1639/SYT-NVD 17/08/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1638/SYT-NVD 17/08/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1636/SYT-NVD 17/08/2017 Sở Y tế V/v thuốc giả Fugacar
1528/SYT-NVD 02/08/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1526/SYT-NVD 02/08/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1513/SYT-NVY 01/08/2017 Sở Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
1481/SYT-NVD 27/07/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1480/SYT-NVD 27/07/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1422/SYT-VP 24/07/2017 Sở Y tế V/v triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với bão số 04
1380/SYT-NVY 17/07/2017 Sở Y tế V/v tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue
1340/SYT-NVD 14/07/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1341/SYT-NVD 11/07/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1302/SYT-NVY 05/07/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
1301/SYT-NVY 05/07/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1212/SYT-NVD 22/06/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1211/SYT-NVD 22/06/2017 Sở Y tế V/v cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa tetsosteron
1210/SYT-NVD 22/06/2017 Sở Y tế V/v thuốc giả Prednisolon 5mg
1209/SYT-NVD 22/06/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
1208/SYT-NVD 22/06/2017 Sở Y tế V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng