Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Trưởng, phó phòng chức năng Sở

Trưởng, phó phòng chức năng Sở

1. Văn phòng Sở:

Ông Nguyễn Đình Thiện - Chánh VP - SĐT: 0949006666 - Thư ĐT: thiennd.syt@hatinh.gov.vn

Bà Bùi Thị Thu - Phó Chánh VP - SĐT: 0916648778 - Thư ĐT: thubt.syt@hatinh.gov.vn

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính :

Ông Lê Quang Phong - TP - SĐT: 0913250547 - Thư ĐT: phonglq.syt@hatinh.gov.vn

Bà Trần Thị Hà - PP - SĐT: 0948281669 - Thư ĐT: hatt.syt@hatinh.gov.vn

3. Thanh tra Sở:

Ông Phan Minh Toàn - Chánh thanh tra - SĐT: 0916425980 - Thư ĐT: toanpm.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Anh Tuấn - SĐT: 0912999114 - Thư ĐT: tuanna.syt@hatinh.gov.vn

4. Phòng Tổ chức cán bộ:

Ông Lê Chánh Thành - TP - SĐT: 0919783255 - Thư ĐT: thanhlc.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Xuân Thanh - PP - SĐT: 0988316450 - Thư ĐT: thanhnx.syt@hatinh.gov.vn

5. Phòng Nghiệp vụ Y:

Ông Nguyễn Đại Chiến - TP - SĐT: 0912487859 - Thư ĐT: chiennd.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Việt Thắng - PP - SĐT: 0912487670 - Thư ĐT: thangnv.syt@hatinh.gov.vn

Ông Nguyễn Đình Dũng - PP - SĐT: 0908881998 - Thư ĐT: dungnd.syt@hatinh.gov.vn

6. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Ông Trần Văn Dũng - TP - SĐT: 0904444272 - Thư ĐT: dungtv.syt@hatinh.gov.vn

Bà Lê Thị Cẩm Thạch - PP - SĐT: 0914480373 - Thư ĐT: thachltc.syt@hatinh.gov.vn