Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông tin lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng Sở Y tế Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở gồm: 1 Giám đốc và 4 Phó Giám đốc:

- Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc

SĐT: 0979.131.626

Thư điện tử: lengocchau@hatinh.gov.vn

- Ông Trần Xuân Dâng - Phó Giám đốc

SĐT: 0913.294.249

Thư điện tử: dangtx.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc

SĐT: 0913071122

Thư điện tử: tuann.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Viết Đồng - Phó Giám đốc

SĐT: 0913568133

Thư điện tử: bsdong.bvdktinh@hatinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng:

+ BS Nguyễn Đình Thiện - Chánh VP Sở

+ CN Bùi Thị Thu - Phó chánh VP Sở

- Phòng Thanh tra:

+ Phan Minh Toàn - Chánh thanh tra Sở

+ Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra

- Phòng Tổ chức cán bộ:

+ Lê Chánh Thành - Trưởng phòng

+ Nguyễn Xuân Thanh - Phó phòng

- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

+ Lê Quang Phong - Trưởng phòng

+ Trần Thị Hà - Phó phòng - Kế toán trưởng

- Phòng Nghiệp vụ Y:

+ Nguyễn Đại Chiến - Trưởng phòng

+ Nguyễn Đình Dũng - Phó phòng

+ Nguyễn Việt Thắng - Phó phòng

- Phòng Nghiệp vụ Dược:

+ Trần Văn Dũng - Trưởng phòng

+ Lê Thị Cẩm Thạch - Phó phòng