Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

14:50 01/09/2017

Quyết định số 1259/QĐ-SYT ngày 01/9/2017 của Sở Y tế, về việc khen thưởng cho các cá nhân đã tham gia Giải bóng đá khối thi đua VHXH-HCTH và Hội thao ngành Y tế Khu vực VI