Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

10:01 03/04/2018

Công văn số 536/SYT-NVY ngày 02/4/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh Về việc thực hiện kế hoạch khám, lập hồ sơ sức khỏe cho người dân

pdf536.signed536.signedDownload