Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

07:35 10/01/2018

Công văn số 50, 51/SYT-NVD ngày 09/01/2018 của Sở Y tế về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

pdf50.signed_250.signed_2Download
pdf51.signed51.signedDownload