Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

07:31 10/01/2018

Công văn số 49/SYT-NVD ngày 09/01/2018 của Sở Y tế về việc thông báo thuốc giả Lincomycin 500mg

pdf49.signed49.signedDownload