Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

16:12 30/10/2018

Công văn số 2245/SYT-NVY ngày 30/10/2018 của Sở Y tế Về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018

pdf2245.signed2245.signedDownload