Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

15:52 18/07/2018

Công văn số 1431/SYT-VP ngày 18/7/2018 của Sở Y tế về việc triển khai công tác y tế chủ động biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 3 ( Bão Sơn Tinh).

pdf1431.signed1431.signedDownload