Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

10:03 16/07/2017

Công văn số 1379/SYT-VP ngày 16/7/2017 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với bão số 02.