Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

14:50 06/07/2017

Công văn số: 1301/SYT-NVD ngày 05/7/2017 về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

pdf1301.signed1301.signedDownload