Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

09:49 14/07/2017

Công văn 1341/SYT-NVD ngày 11/7/2017 Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

pdf1341.signed1341.signedDownload