Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong ngành

11:34 10/10/2018

Thành phố Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tạo lập hồ sơ sức khỏe người dân

Thực hiện chủ trương lập h ồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, thời gian qua thành phố Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ người dân được khám, lập hồ sơ sức khỏe ở mức cao nhất.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành Y tế về lập hồ sơ sức khỏe người dân trên địa bàn, thành phố Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch chi tiết và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động trên địa bàn. Thành phố đã tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị, lớp đào tạo, tập huấn cho các đối tượng theo hướng cầm tay chỉ việc về việc sử dụng phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe người dân; tổ chức khám tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân... Theo đó, 16 trạm y tế phường xã đã được cài đặt phần mềm, đội ngũ nhân viên y tế từ thành phố đến phường xã đã được tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe. Bên cạnh đó Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cũng huy động cán bộ xuống tận các trạm y tế cùng tham gia điều tra, khám và nhập dữ liệu về hồ sơ sức khỏe cho người dân. Việc lập hồ sơ sức khỏe cho người dân đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương, đơn vị với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cơ sở.

Kiểm tra hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe người dân tại phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh

Từ đầu năm 2018 đến nay tại các trạm y tế trên địa bàn, bên cạnh đảm nhận nhiệm vụ khám, chữa bệnh thường xuyên, nhân viên y tế còn tập trung khám và nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe cho từng người dân. Trung tâm y tế dự phòng thành phố đã điều động thêm máy móc, phương tiện và cả nhân viên về hỗ trợ cùng các trạm y tế tổ chức khám, lập hồ sơ sức khỏe tập trung cho người dân. Y sỹ Hồ Thị Ái – Trưởng trạm Y tế phường Hà Huy Tập –thành phố Hà Tĩnh cho biết: Để việc lập hồ sơ sức khỏe cho người dân đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện cho nhân dân, cán bộ y tế phường và y tế tổ dân phố tranh thủ từng giờ đi từng nhà dân tuyên truyền, khám và lập hồ sơ sức khỏe mỗi người. UBND phường cũng trích ngân sách hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị trong khám lập hồ sơ sức khỏe điện tử, do vậy công tác lập hồ sức khỏe cho người dân được đảm bảo, hiện nay 100% hồ sơ đã được khởi tạo.

Nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ nên thành phố Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những đơn vị triển khai sớm, hiệu quả công tác khám lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân. Tính đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tạo, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 92.627 người dân, đạt tỷ lệ 94%, trong đó số người dân được khám và lập hồ sơ sức khỏe là hơn 35.400 người, đạt tỷ lệ 35,14%. Nhiều địa phương có số lượng hồ sơ được cập nhật cao như: xã Thạch Bình, phường Hà Huy Tập, xã Thạch Môn, phường Đại Nài….

Bác sỹ Đào Thị Phương – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Tĩnh cho biết: Đến nay thành phố Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 khởi tạo lập hồ sơ sức khỏe cho nhân dân, cập nhật các thông tin y tế vào hồ sơ sức khỏe khi người dân đến khám bệnh tại các cơ sở y tế. Thành phố đang tiếp tục tạo lập mới hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho những người đến khám lần đầu; đồng thời, cập nhật, bổ sung các thông tin sức khỏe vào hồ sơ cho những lần khám tiếp theo.Tuy nhiên đây là việc làm rất khó đòi hỏi cả một quá trình, sự tham gia tích cực từ phía người dân và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế từ thành phố đến cơ sở. Khó khăn nhất hiện nay của thành phố Hà Tĩnh là nhận thức của một bộ phận nhân dân về lợi ích của việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe chưa cao. Hơn nữa, bên cạnh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức tốt việc bố trí cho cán bộ nhân viên, người lao động đi khám, lập hồ sơ sức khỏe thì một số khối cơ quan quản lý nhà nước, các Sở ban ngành đóng trên địa bàn hầu như chưa quan tâm đến hoạt động này. Điều này vừa làm mất quyền lợi của cán bộ, nhân viên vừa làm ảnh hưởng đến tiến độ khám, quản lý hồ sơ sức khỏe của ngành y tế.

Cán bộ Trung tâm YTDP Thành phố nhập dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe điện tử

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân là việc làm hết sức có lợi cho người dân, vừa thuận tiện cho ngành y tế và ngành Bảo hiểm. Quá trình thực hiện còn rất nhiều khó khăn, cùng với những nỗ lực triển khai đồng bộ các hoạt động của ngành y tế,  rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong công tác vận động nhân dân. Đặc biệt người dân cần chủ động đến cơ sở khám chữa bệnh tham gia cung cấp thông tin, khám, lập hồ sơ sức khỏe nhằm đảm bảo quyền lợi trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe của mình một cách liên tục, có hệ thống.

Nhật Thắng