Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong ngành

14:29 16/04/2018

Dịch vụ Y tế công lập ở Hà Tĩnh tiếp tục đạt điểm số cao nhất cả nước

Ngày 04/4/2018, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 (PAPI 2017). Theo kết quả công bố, Hà Tĩnh đạt 38,20/60 điểm, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chuyên viên Sở Y tế thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Đặc biệt ở Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công: điểm của chỉ số thành phần dịch vụ Y tế công lập là: 2,09 điểm, đạt điểm số cao nhất cả nước. Như vậy trong 02 năm liên tiếp gần đây, dịch vụ y tế công lập luôn giữ vị trí đứng đầu cả nước. Điều này thể hiện rõ nỗ lực của tỉnh và của ngành Y tế trong việc cung ứng dịch vụ công, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, người dân.

Để cải thiện Chỉ số PAPI, trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để góp phần tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.  Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc ngành, nhất là trong lĩnh vực khám, chữa bệnh ; các thủ tục ra vào viện... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tăng chỉ số hài lòng của người bệnh. Nâng cao chất lượng các Trạm y tế phường - xã, thị trấn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu với chi phí phù hợp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân. Đầu tư nâng cấp một số trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y, bác sĩ. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều y đức, tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến huyện, làm cơ sở nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập.

Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ theo dõi và đánh giá hiệu quả thực thi chính sách liên quan đến quản trị và hành chính công, đo lường mức độ hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Việt Nam. Phương pháp xây dựng chỉ số của PAPI là thông qua điều tra, khảo sát, phản ánh trải nghiệm của người dân khi tương tác với chính quyền hay khi sử dụng dịch vụ công cũng như việc tham gia và quản trị công.

Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công .

Thu Hòa