Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông báo, mời họp

10:49 12/02/2018

Thông báo số 275/TB-SYT ngày 12/02/2018 của Sở Y tế về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

pdf275.signed275.signedDownload