Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông báo, mời họp

15:47 06/02/2018

Thông báo số 238/TB-SYT ngày 06/02/2018, Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

pdf238.signed238.signedDownload