Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông báo, mời họp

11:06 14/08/2018

Thông báo số 1624/TB-SYT ngày 14/8/2018 của Sở Y tế về việc hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ( có danh sách kèm theo)

pdf1624.signed1624.signedDownload