Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Thông báo, mời họp

16:01 23/10/2018

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh Công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài, khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ