Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tấm lòng người bệnh

10:27 10/07/2018

Thơ người bệnh tặng khoa Nội BVĐK Đức Thọ

Bác Võ Công Khanh là người bệnh điều trị tại khoa Nội, trong quá trình điều trị nhận thấy tinh thần phục vụ cởi mở, nhiệt tình coi người bệnh như mẹ cha không ngại khó khăn của đội ngũ y, bác sỹ trong khoa. Trước lúc ra viên ông đã làm bài thơ tặng tập thể khoa, trong thơ có đoạn:
..."Bệnh viện chính là nhà
Bệnh nhân là mẹ cha
Đem hết lòng săn sóc
Giúp bệnh nhân hồi phục
Nhanh chóng được về nhà
Xin cảm ơn toàn khoa"...
Bài thơ của bác Võ Công Khanh

Ban biên tập