Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

11:19 29/03/2018

Học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 01/3/2018 của Đảng ủy Sở Y tế về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2018. Chiều ngày 28/3 Đảng bộ Sở Y tế tham gia học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên các Đảng bộ.

Tại hội nghị học tập chuyên đề năm 2018, các đảng viên được PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày một các nội dung về: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là phong cách dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán, lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Tại đây, các đảng viện còn được PGS.TS Bùi Đình Phong quán triệt một số với nội dung, giải pháp như: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững nguyên tắc “Tập trung dân chủ” và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Trước đó, sáng ngày 26/3, gần 200 quần chúng của 15 Chi cục, Trung tâm y tế tuyến tỉnh cũng tham gia học tập chuyên đề năm 2018 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhật Thắng