Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Dân số Phát triển

16:13 18/10/2018

Hội nghị sơ kết công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình 9 tháng đầu năm 2018

Sáng 18/10, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 9 tháng đầu năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Chủ trì hội nghị có Tiến sỹ Đường Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ.

Trong 9 tháng năm 2018, cơ quan Dân số  - KHHGĐ các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác DS - KHHGĐ được kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức, bộ máy của hệ thống DS - KHHGĐ các cấp cơ bản ổn định; các hoạt động truyền thông giáo dục được duy trì thường xuyên, nhất là tuyến xã, phường, thị trấn. Theo đó kết quả đáng chú ý nhất là tỷ lệ giới tính khi sinh 9 tháng đầu năm là 108 bé trai/100 bé gái, giảm 5,96 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2017. Số trẻ sinh ra là 12.712 cháu, giảm 1160 cháu, tương ứng giảm 8,36% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 3.250 cháu, tương ứng với tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 25,57%, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2017. Hầu hết các chỉ tiêu về KHHGĐ đều đạt tương đối cao so với kế hoạch. Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh có hơn 35.451 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại, đạt 85,43% kế hoạch. Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai lâm sàng là 14.961 người đạt 77.18% kế hoạch. Công tác phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng, tạp chí, tập san, bản tin đưa tin, bài theo sự kiện, đồng thời duy trì đều đặn các chuyên mục, chuyên trang "Dân số và Phát triển" nhằm cung cấp thông tin cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các ban ngành đoàn thể các cấp và đông đảo nhân dân.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những cách làm hay, hiệu quả trong công tác truyền thông, vận động KHHGĐ; nâng cao chất lượng dân số; xã hội hóa phương tiện tránh thai và tiếp cận các dịch vụ sinh sản của các huyện, thành phố. Đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác DS-KHHGD tại địa phương.

Trong ba tháng cuối năm 2018, Chi cục DS-KHHGĐ đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu đó là: Đẩy mạnh công tác truyền thông thường xuyên và các hoạt động truyền thông đặc thù về công tác DS-KHHGĐ; Chỉ đạo, giám sát các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018 đặc biệt là các chỉ tiêu giảm sinh, giảm sinh trên 2 con, giảm tỷ số giới tính khi sinh, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại và nâng cao chất lượng dân số; Tiếp tục tham mưu thực hiện các nội dung của các Đề án tổ chức bộ máy; Đẩy mạnh hoạt động các mô hình, đề án thuộc dự án “Tầm  soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”; “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”; “Hoạt động “Thí điểm chính sách kiểm soát dân số khu vực biên giới”; “Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân”; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Y tế - Dân số; Tiếp tục duy trì việc thu thập, cập nhật thông tin từ Sổ A0 vào kho dữ liệu điện tử chế độ báo cáo thống kê định kỳ thông qua báo cáo điện tử; Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra về dân số - KHHGĐ.

Kết luận hội nghị, Tiến sỹ Đường Công Lự đã đề nghị các huyện, thành phố rà soát lại các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm để có kế hoạch thực hiện trong hai tháng còn lại; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân số - KHHGĐ, chuyển trọng tâm về chính sách dân số sang chất lượng dân số và phát triển; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông dân số. Đặc biệt là công tác phối kết hợp của các đơn vị liên quan về công tác dân số -KHHGĐ để việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số - KHHGĐ của tỉnh đạt hiệu quả cao hơn.

Thanh Nhàn