Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Văn bản QPPL

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
33/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp...
27/2018/QĐ-UBND 23/07/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức...
94/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 UBND tỉnh Nghị quyết về Một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025...
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KB, CB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng...
17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND tỉnh Quyết định V/v bổ sung Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13/2018/TT-BYT 15/05/2018 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Bộ Y tế Thông tư ngày 27/4/2018 ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh...
05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói,...
26/2018/TT-BTC 21/03/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020
04/2018/TT-BYT 09/02/2018 Bộ Y tế Thông tư Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
02/2018/TT-BYT 22/01/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
55/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định về hoạt động y tế từ xa
48/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Thông tư quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KB,CB BHYT
41/2017/TT-BYT 09/11/2017 Bộ Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
39/2017/TT-BYT 18/10/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
38/2017/TT-BYT 17/10/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tướng phải sử dụng vác xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
03/CT-BYT 19/05/2017 Bộ Y tế Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện
21/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh QĐ ban hành Quy định quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21/2017/TT-BYT 10/05/2017 Bộ Y Tế Thông tư Sữa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày...
06/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
07/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn
04/2017/TT-BYT 14/04/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toàn đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người...
03/2017/TT-BYT 22/03/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
02/2017/TT-BYT 15/03/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y...
05/2017/QĐ-UBND 07/02/2017 UBND tỉnh Quyết định V/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
47/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y Tế Thông tư số ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ. Trong các cơ sở khám bệnh,...
48/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y tế Thông tư Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành Y tế
50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y tế Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
52/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
43/2016/TT-BYT 15/12/2016 Bộ Y Tế Thông tư số Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế
43/2016/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố,...
15/2016/QĐ-UBND 28/04/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà...
46/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 UBND tỉnh Quyết định Ban hành Quy định tạm thời một số chính sách dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh