Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Trưởng, phó phòng chức năng Sở

Trưởng, phó phòng chức năng Sở

1. Văn phòng Sở:

Ông Nguyễn Đình Thiện - Chánh VP - SĐT: 0949006666

Bà Bùi Thị Thu - Phó Chánh VP - SĐT: 0916648778

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính :

Ông Lê Quang Phong - TP - SĐT: 0913250547

Bà Trần Thị Hà - PP - SĐT: 0948281669

3. Thanh tra Sở:

Ông Phan Minh Toàn - Chánh thanh tra - SĐT: 0916425980

4. Phòng Tổ chức cán bộ:

Ông Lê Chánh Thành - TP - SĐT: 0919783255

Ông Nguyễn Xuân Thanh - PP - SĐT: 0988316450

5. Phòng Nghiệp vụ Y:

Ông Nguyễn Đại Chiến - TP - SĐT: 0912487859

Ông Nguyễn Việt Thắng - PP - SĐT: 0912487670

Ông Nguyễn Đình Dũng - PP - SĐT: 0908881998

6. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Ông Trần Văn Dũng - TP - SĐT: 0904444272

Bà Lê Thị Cẩm Thạch - PP - SĐT: 0914480373