Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Số / Ký hiệu Loại văn bản
Từ ngày Đến ngày

Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Bộ Nội vụ Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của...
169/2018/NĐ-CP 31/12/2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quản...
36/2018/QH14 20/11/2018 Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng
34/2018/TT-BYT 16/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định chi tiết một số điều của NĐ số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm...
29/2018/QH14 15/11/2018 Quốc hội Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất...
31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người...
29/2018/TT-BYT 29/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về thử thuốc trên lâm sàng
27/2018/TT-BYT 26/10/2018 Bộ Y tế Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
28/2018/TT-BYT 26/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
25/2018/TT-BYT 28/09/2018 Bộ Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
24/2018/TT-BYT 18/09/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến...
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vị phạm hành chính về an toàn thực phẩm
20/2018/TT-BYT 30/08/2018 Bộ Y Tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa...
18/2018/TT-BYT 22/08/2018 Bộ Y Tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê...
17/2018/TT-BYT 06/08/2018 Bộ Y Tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu...
16/2018/TT-BYT 20/07/2018 Bộ Y Tế Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Chính phủ Quyết định v/v gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
24/2018/QH14 12/06/2018 Quốc hội Luật An ninh mạng
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KB, CB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng...
13/2018/TT-BYT 15/05/2018 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Bộ Y tế Thông tư ngày 27/4/2018 ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh...
05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói,...
26/2018/TT-BTC 21/03/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020
04/2018/TT-BYT 09/02/2018 Bộ Y tế Thông tư Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
02/2018/TT-BYT 22/01/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
55/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định về hoạt động y tế từ xa
48/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Thông tư quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KB,CB BHYT
41/2017/TT-BYT 09/11/2017 Bộ Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
39/2017/TT-BYT 18/10/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
38/2017/TT-BYT 17/10/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tướng phải sử dụng vác xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
15/2017/QH14 21/06/2017 Quốc hội Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
03/CT-BYT 19/05/2017 Bộ Y tế Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện
21/2017/TT-BYT 10/05/2017 Bộ Y Tế Thông tư Sữa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày...
06/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
07/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn