Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
34/2018/TT-BYT 16/11/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định chi tiết một số điều của NĐ số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm...
30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất...
31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người...
29/2018/TT-BYT 29/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về thử thuốc trên lâm sàng
27/2018/TT-BYT 26/10/2018 Bộ Y tế Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
28/2018/TT-BYT 26/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế
146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
25/2018/TT-BYT 28/09/2018 Bộ Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
24/2018/TT-BYT 18/09/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến...
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vị phạm hành chính về an toàn thực phẩm
20/2018/TT-BYT 30/08/2018 Bộ Y Tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa...
18/2018/TT-BYT 22/08/2018 Bộ Y Tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê...
17/2018/TT-BYT 06/08/2018 Bộ Y Tế Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu...
16/2018/TT-BYT 20/07/2018 Bộ Y Tế Thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ KB, CB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng...
13/2018/TT-BYT 15/05/2018 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
09/2018/TT-BYT 27/04/2018 Bộ Y tế Thông tư ngày 27/4/2018 ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh...
05/2018/TT-BYT 05/04/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói,...
26/2018/TT-BTC 21/03/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020
04/2018/TT-BYT 09/02/2018 Bộ Y tế Thông tư Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
02/2018/TT-BYT 22/01/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
55/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định về hoạt động y tế từ xa
48/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế Thông tư quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KB,CB BHYT
41/2017/TT-BYT 09/11/2017 Bộ Y tế Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
39/2017/TT-BYT 18/10/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
38/2017/TT-BYT 17/10/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tướng phải sử dụng vác xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
03/CT-BYT 19/05/2017 Bộ Y tế Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện
21/2017/TT-BYT 10/05/2017 Bộ Y Tế Thông tư Sữa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày...
06/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
07/2017/TT-BYT 03/05/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn
04/2017/TT-BYT 14/04/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toàn đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người...
03/2017/TT-BYT 22/03/2017 Bộ Y tế Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
02/2017/TT-BYT 15/03/2017 Bộ Y tế Thông tư Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y...
47/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y Tế Thông tư số ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ. Trong các cơ sở khám bệnh,...
48/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y tế Thông tư Quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành Y tế
50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y tế Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
52/2016/TT-BYT 30/12/2016 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp