Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Danh mục kỷ thuật

Quyết định số 83/QĐ-SYT ngày 30/01/2018 của Sở Y tế về việc phế duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỷ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại phòng khám đa khoa Hồng Hà

pdf83.signed83.signedDownload