Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Chức năng nhiệm vụ

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

2

Bệnh viện Mắt

http://soyte.hatinh.gov.vn/trung-tam-mat?page=chuc_nang_nhiem_vu

3

Chi cục dân số - khhgd

http://soyte.hatinh.gov.vn/chi-cuc-dskhhgd?page=chuc_nang_nhiem_vu

4

Chi cục  ATVSTP

http://attp.hatinh.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu

5

Bệnh viện Tâm thần

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-tam-than?page=chuc_nang_nhiem_vu

6

Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa

7

TT kiểm nghiệm dược phẩm & MP

8

BVĐK Tỉnh

http://bvdkht.vn/about/view/Gioi-thieu-chung/

9

BV Y học cổ truyền

10

BV Phổi

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-lao-phoi?page=chuc_nang_nhiem_vu

11

BV Phục hồi chức năng

http://bvphcnhatinh.vn/tin-tuc/gioi-thieu-chuc-nang-nhiem-vu

12

BVĐK Vũ Quang

http://benhvienvuquang.vn/chuc-nang-nhiem-vu

13

BVĐK Hương Sơn

http://benhvienhuongson.vn/index.php/gioi-thieu-chung/chuc-nang-nhiem-vu/

14

BVĐK Hương Khê

15

BVĐK kv Cầu Treo

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dkkv-cau-treo?page=chuc_nang_nhiem_vu

16

BVĐK Đức Thọ

17

BVĐK Hồng Lĩnh

18

BVĐK Nghi Xuân

19

BVĐK Can Lộc

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dk-can-loc?page=chuc_nang_nhiem_vu

20

BVĐK Thạch Hà

21

BVĐK Lộc Hà

22

BVĐK Thành phố

23

BVĐK Cẩm Xuyên

http://soyte.hatinh.gov.vn/benh-vien-dk-cam-xuyen?page=chuc_nang_nhiem_vu

24

BVĐK Kỳ Anh

https://bvthixakyanh.com/chuc-nang-nhiem-vu/