Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

 

TTHC

TTHC


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Ban lãnh đạo

Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở gồm: 1 Giám đốc và 5 Phó Giám đốc:

- Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc

SĐT: 0979.131.626

Thư điện tử: lengocchau@hatinh.gov.vn

- Ông Trần Thái Sơn - Phó Giám đốc

SĐT: 0913.256.785

Thư điện tử: sontt.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Trần Xuân Dâng - Phó Giám đốc

SĐT: 0913.294.249

Thư điện tử: dangtx.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc

SĐT: 0913071122

Thư điện tử: tuann.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc

SĐT: 0913396886

Thư điện tử: duongconglu.syt@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Viết Đồng - Phó Giám đốc

SĐT: 0913568133

Thư điện tử: bsdong.bvdktinh@hatinh.gov.vn