Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

16:01 02/09/2019

Văn bản số 1881/BC-SYT ngày 02/9/2019 của Sở Y tế Báo cáo công tác đảm bảo Y tế trong 3 ngày nghỉ Lễ 02/9/2019

pdf1881.signed1881.signedDownload