Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn bản điều hành

09:05 29/08/2019

Công văn số 1853/SYT-VP ngày 29/8/2019 V/v triển khai công tác y tế ứng phó với cơn bão Podol và mưa lớn.

pdf1853._29.08.2019_08h35p19_signed1853._29.08.2019_08h35p19_signedDownload