Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong ngành

08:32 10/08/2019

Triển khai nhân rộng mô hình điểm Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

Sáng ngày 9/8, Sở Y tế tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình điểm Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2019 – 2021. Bác sĩ Lê Ngọc Châu, TUV, Giám đốc Sở Y tế chủ trì.

Theo đó, dự thảo kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Hoàn thiện mô hình điểm các Trạm Y tế xã Sơn Kim I, Sơn Tây, Sơn Diệm và Thị trấn Phố Châu, thuộc huyện Hương Sơn. Nhân rộng 50% các Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; 50% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm; 100% Trạm Y tế đủ điều kiện KCB BHYT và thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã.

Bác sỹ Lê Nhật Thành, Giám đốc Trung tâm YTDP Hương Sơn báo cáo kết quả thực hiện tại huyện Hương Sơn trong thời gian qua

Đến năm 2021: Nhân rộng 100% Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; trên 90% trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc và 100% trạm y tế xã vùng 2, vùng 3 phải có bác sĩ làm việc thường xuyên; 100% trạm y tế xã vùng 2, vùng 3 có cán bộ y học cổ truyền; 80% tổng số bác sĩ và nhân viên làm việc tại trạm y tế xã được đào tạo, tập huấn về y học gia đình; 100% trạm y tế xã thực hiện dự phòng, quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm và đủ điều kiện KCB BHYT; phấn đấu đến 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã đặc biệt khó khăn.

Kế hoạch có các nhiệm vụ trọng tâm: Củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở; Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống Trạm Y tế.

Tại buổi họp hầu hết các đại biểu đã thống nhất với bản dự thảo kế hoạch. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, một số đại biểu đã nêu ra một số thuận lợi và khó khăn tại các vùng, miền; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận đưa ra các ý kiến điều chỉnh thời gian và một số chỉ tiêu trong mục tiêu của bản dự thảo kế hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp bác sĩ Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Triển khai nhân rộng mô hình điểm Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là một mục tiêu quan trọng của ngành y tế, nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn  theo nguyên lý y học gia đình. Góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đảm bảo công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Do đó, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Phòng nghiệp vụ Y tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất; yêu cầu phòng nghiệp vụ y phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh soát xét, xác định rõ từng phần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các Trung tâm Y tế/Y tế dự phòng các huyện, thị, thành phố dựa trên kế hoạch của tỉnh để xây dựng kế hoạch của huyện phù hợp, sát với thực tế của địa phương và triển khai có hiệu quả, chất lượng kế hoạch đề ra.

Thanh Loan