Chương trình truyền hình


Chương trình phát thanh

TTHC

TTHC

 


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Tin trong ngành

14:23 11/07/2018

Tiến độ khám tạo lập hồ sơ sức khỏe đạt trên 75%

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ngành Y tế đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các huyện, thị, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, khám và tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân. Tính đến nay tiến độ khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe đạt 75, 36%, tiến độ cập nhật hồ sơ là 83,83%.

Khám, lập hồ sơ sức khỏe cho người dân tại huyện Vũ Quang

Một số huyện đạt tiến độ cao trong khám, tạo lập và cập nhật hồ sơ sức khỏe như: huyện Vũ Quang, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc ... đạt từ 80% đến trên 90%; nhiều xã có tiến độ tạo lập hồ sơ đạt gần 100%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn một số huyện đạt tỷ lệ còn thấp như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà...

Để thực hiện tốt việc điều tra, khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung tiêu chí 15.4 vào Tiêu chí Y tế trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Theo đó nội dung tiêu chí 15.4 đạt khi tỷ lệ người dân có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử đạt: ≥85% (năm 2018); ≥90% (năm 2019 và 2020); tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương tích cực phối hợp và đẩy nhanh thực hiện khám, lập hồ sơ sức khỏe. Đặc biệt ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, nhân viên và nhân dân về lợi ích, ý nghĩa của việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân. Giao trách nhiệm cho các đơn vị trong ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp và chính quyền địa phương chủ động khám lập hồ sơ sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn. Tích cực vận động người dân tham gia điều tra, khám, lập hồ sơ sức khỏe; tổ chức điều tra, khám, lập hồ sơ sức khỏe cập nhật đầy đủ vào biểu mẫu hồ sơ và phần mềm hồ sơ sức khỏe. Ngành Y tế đang nỗ lực đến hết năm 2018 có trên 80% người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân.

Thu Hòa